งานสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ โรงไฟฟ้าชุมชน

งานสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ โรงไฟฟ้าชุมชน

งานสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ โรงไฟฟ้าชุมชน

เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (18 มิ.ย.2563) คุณอุดมศักดิ์ แก้วศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับเบิ้ล ไนน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ให้เกียรติบรรยายในงานสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ โรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก : นโยบาย ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษา ณ ห้อง Anoma โรงแรม แกรนด์ กรุงเทพฯ โดย คุณอุดมศักดิ์ บรรยายให้ความรู้พื้นฐาน เทคโนโลยี ปัญหา อุปสรรค ข้อแนะนำ สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลและภายในงานเดียวกัน คุณรุ่ง ถาสุข วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ดับเบิ้ล ไนน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ให้เกียรติบรรยาย เรื่องการออกแบบ ติดตั้ง และควบคุมรักษา พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟังภายในงาน และระบบonline เป็นจำนวนมาก