มอบอินทผาลัมให้กับมัสยิด

มอบอินทผาลัมให้กับมัสยิด

มอบอินทผาลัมให้กับมัสยิด 3 แห่ง ได้แก่ มัสยิดนูรุดดีน บ้านบ่อน้ำส้ม, มัสยิดอามาลนเอี๊ยะซาน บ้านปากทุ่ง และมัสยิดบาบูนิมัต บ้านท่าดี บริเวณรอบโรงไฟฟ้า ในวันฮารีรายออีดิ้ลฟิตรี วันที่ 20 มิถุนายน 2017