GGH ออกบูธในงานอำเภอยิ้ม

GGH ออกบูธในงานอำเภอยิ้ม

ออกบูธในงานอำเภอยิ้ม ณ โรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้ม และสนับสนุนของรางวัลภายในงานให้กับชาวบ้าน วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 โดยภายในงานมีการแสดงของน้องๆนักเรียน และการออกบูธของเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย เช่น บูธของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสะบ้า, บูธของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, บูธของชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง เป็นต้น โดยภายในงาน มีการแนะนำโรงไฟฟ้าจากวีดีโอ อธิบายกระบวนการผลิตไฟฟ้า และมีการถาม-ตอบปัญหา ข้อสงสัยต่างๆ งชาวบ้านส่วนใหญ่ให้การตอบรับที่ดีกับโรงไฟฟ้า และเข้ามาเยี่ยมชมบูธเป็นจำนวนมาก