GGH แจกพัดลมเพื่อเป็นของขวัญในงานวัวชนสัมพันธ์

GGH แจกพัดลมเพื่อเป็นของขวัญในงานวัวชนสัมพันธ์

โรงไฟฟ้าชีวมวล โดยบริษัทโกลบอลกรีน โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้สนับสนุนของรางวัลในงานวัวชนสัมพันธ์ที่จัดขึ้น ณ หมู่บ้านปากทุ่ง หมู่ที่ 8 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา วันที่ 5 สิงหาคม 2560 ซึ่งจัดโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8